November 2015

И това ще мине!

На една лекция, докато бях студентка, мърморех на висок глас и се заяждах с преподавателя, разясняващ закономерните кризи в човешкото развитие: - Какви са тези кризи цял живот?! Тъкмо се сбориш с някоя и веднага…