October 2015

Вместо маскарад за Вси светии

"Една ранна утрин Смъртта почукала на градските порти. Стражът я попитал: „За какво си дошла? Какво си се наканила да вършиш?” „Днес трябва да отнеса със себе си стотина човека” – отвърнала Смъртта. „Това е…

Не можеш…

Уилям Бьоткер – американски религиозен водач и влиятелен политически оратор. Той формулира десетте принципа "не можеш": 1. Не можеш да постигнеш благосъстояние като пречиш на пестеливостта; 2. Не можеш да помогнеш на малките хора като събаряш големите; 3. Не можеш да…