July 2015

Сръднята – любимото изкушение на суетата

Думата "обида" произлиза от гръцката дума "σκάνδαλον" (скандалон), която означава онази част от капана за животни, на която виси стръвта примамваща жертвата. Хората постоянно се подмамват да влизат в капана на обидата, след което се…