April 2015

Този когото светът би отхвърлил, Бог ще го вземе, ще го избере и използва да извърши велики неща

Из проповед на Джойс Майер Фотокредит: kent.ac.uk "Иисус се моли цяла нощ преди да избере учениците си. И наистина ако погледнете каква компания си е взел, можете да си помислите: „Не смятам, че си чул…

По-добре решете отрано дали сте Тигър или Йори… или как да изпълним детските си мечти

"Важно е да знаете, че дори и да не постигнете мечтите си, въпреки това можете да се научите много, докато се опитвате да го сторите. Опитът е това, което получавате, когато не получите онова, което…