“Заобикалям се с по-умни хора, от които мога да уча” – Р.Уърман